Prevádzkovateľom internetového obchodu chanebaby.sk je:

Junavo s.r.o.
Lesná 2772/3, 038 61 Vrútky

IČO: 47787848
DIČ: 2024095898

Bankové spojenie: SK07 0900 0000 0050 5699 1184
Swift: GIBASKBX

Obchodný register Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka č. 62401/L

Telefónna linka: 0944571205
mail: info@chantalmode.sk

Adresa kamennej predajne

Ul. 29. augusta 18, 036 01 Martin

Pondelok – Piatok 09:00 – 17:00
Sobota 09:00 – 12:00